Velkommen til Mørkvedmarka skole

articleimage

Trygt å være - lyst å lære

Vår skole ligger ca. ei mil fra Bodø sentrum. Vi har 431 elever og ca. 70 ansatte. Skolen består av fire ulike bygg. På hus 2 og 3 er det også SFO og på hus 5 ligger administrasjonen.

 • SFO - Skolefritidsordningen i Bodø kommune

  Hva tilbyr vi? Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp. Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden; - gi barna omsorg, utvikle deres sosiale kompetanse, legge til rette for fysisk aktivitet, lek, kunst, kultur og kreativitet. Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

 • Gøran raade-aDNERSEN

  Helsefremmende grunnskole er tema i Folkehelseuka 2017

  Skolen er en viktig arena for å bygge gode levevaner i tidlig alder. Elever med gode levevaner har gjerne god helse. God helse er igjen viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring. Helsefremmende skole er derfor tema på årets Folkehelseuke i Bodø.

 • Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing

  Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

 • Kulturkafe 15. juni

  Kulturkafe 2017 17:00 - 20:00 Forestillingen begynner kl. 18:00 Salg av mat, drikke og is. Vipps eller kontant Utstilling i gymsalen

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole