Velkommen til Mørkvedmarka skole

articleimage

Trygt å være - lyst å lære

Vår skole ligger ca. ei mil fra Bodø sentrum. Vi har 431 elever og ca. 70 ansatte. Skolen består av fire ulike bygg. På hus 2 og 3 er det også SFO og på hus 5 ligger administrasjonen.

 • Bli glad i å lese med Dysleksi Norge!

  Sted: Stormen bibliotek, Bodø Tidspunkt: Torsdag, 28. september klokken 16:00 til 18:00

 • Gøran raade-aDNERSEN

  Helsefremmende grunnskole er tema i Folkehelseuka 2017

  Skolen er en viktig arena for å bygge gode levevaner i tidlig alder. Elever med gode levevaner har gjerne god helse. God helse er igjen viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring. Helsefremmende skole er derfor tema på årets Folkehelseuke i Bodø.

 • Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing

  Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

 • Nasjonale prøver

  Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

 • Skolestart 2017/2018

  Håper at alle har hatt en flott sommer og er klare til å jobbe sammen, lære, lese, regne og strekke seg litt lengre i løpet av året. I år har Mørkvedmarka skole ekstra fokus på vurdering for læring, digitale ferdigheter og realfag, det blir spennende! Alle de voksne jobber med å få til ei enda mer variert, praktisk og relevant undervisning, det vil nok alle elevene merke i løpet av skoleåret. Lykke til med læringen og jobbingen dette skoleåret!

 • Kulturkafe 15. juni

  Kulturkafe 2017 17:00 - 20:00 Forestillingen begynner kl. 18:00 Salg av mat, drikke og is. Vipps eller kontant Utstilling i gymsalen